BULIMI - OKSEHUNGER

Bulimi

Gjentagende episoder med overspising (minst to ganger i uken over tre måneder) hvor en stor mengde mat blir konsumert på kort tid hvor det er en vedvarende opptatthet av spising og en uimotståelig trang til mat (craving). Personen forsøker å motvirke vektøkning med brekninger, avføringsmidler, sulteperioder, appetittdempende midler, stoffskifte medisin eller vanndrivende medisin. Hvis sykdommen rammer en med diabetes kan de forsømme insulinbehandlingen. Personer med bulimi har en oppfating av å være for tykke med en påtrengende frykt for overvekt. I klinisk praksis kan det forekomme at de amerikanske diagnosekriteriene (DSM-5) brukes hvor det er nok med en overspisingsepisode i uken og hvor det og kan kompenseres med overdreven trening. Forekomst kvinner ca. 2%, menn ca. 0,2%

Flere spiseforstyrrelser over tid

Det er ikke uvanlig at en med spiseforstyrrelse i en periode kan være preget av anoreksi og i en annen periode bulimi. Bevegelser mellom alle 3 typene kan forekomme.

Les mer om anoreksi, bulimi og overspisingslidelse her.

2 av 3 med spiseforstyrrelser har en bipolar spektrumlidelse

Forekomsten av stemningslidelser som bipolar lidelse og lidelser som ligger nært opptil dette er svært ofte forekommende hos de med spiseforstyrrelser. Ettersom 2 av 3 har dette er det svært viktig å gjøre en grundig utredning av alle psykiske lidelser med strukturerte intervjuer FØR behandling igangsettes. Særlig viktig er dette der vi ser at overspisingen eller den bulimiske atferden forekommer i perioder. Vi ser da at episodene er mye hyppigere når personen er deprimert og at de kan ha perioder hvor de er bedre i humøret hvor episodene med overspisingen / bulimi nærmest er fraværende. Disse personene vil vanligvis få en betydelig bedring av spiseforstyrrelsen når stemningslidelsen stabiliseres med riktig medikasjon.

ADHD med overspising og bulimi

Oftere og oftere opplever vi at personer med alvorlige symptomer på ADHD, de som har mye rastløshet og impulsivitet, sliter med spiseforstyrrelser, og da særlig overspisingslidelse. Behandling av ADHD tilstanden med lisdeksamfetamin som er godkjent i USA for bruk både mot ADHD og overspisingslidelse vil i slike tilfeller ofte være aktuelt.

Migrene

Det er en svært høy forekomst av migrene hos kvinner med spiseforstyrrelser og forskning har vist at migrenesymptomer ofte debuterer før spiseforstyrrelsen. Man ser en tilsvarende høy forekomst av migrene hos kvinner med bipolar lidelse type 2. I disse tilfellene bør det raskt vurderes bruk av topiramat som har god effekt mot migrene og mot overspisingslidelse / bulimi.

Om behandling av spiseforstyrrelser, les her