Bulimi behandling

Bulimi behandling

Psykia AS
er en klinikk som har spesialisert seg på utredning og behandling av stemningslidelser og relaterte lidelser som bulimi og overspisingslidelser.

Behandling av bulimi og overspisingslidelse krever først en grundig utredning. Bulimi er hos mange nært relatert til bipolare spektrumlidelser, man ser vanligvis svingninger i stemningsleie. Særlig de pasientene hvor bulimi forverres i faser med depresjon og hvor de i andre perioder uten depresjon er uten oppkast / overspising ser man vanligvis god effekt av stemningstabiliserende medikasjon. Det finnes og preparater som virker mot bulimi og som gir betydelig vektnedgang (topiramat og zonizamid)

Bulimi kan behandles med flere former for terapi. Medikamentell behandling bør vanligvis være en del av behandlingstilbudet, særlig i forhold til overspisingslidelsene (bulimi og binge eating disorder) hvor både antidepressiva (SSRI) og stemningsstabiliserende medikamenter (for eksempel topiramat, Topimax®) har vist seg effektive.


Kontakt oss på post@psykia.no eller telefon 41 44 66 66 for nærmere informasjon og avtale for behandling og utredning av bulimi.
aaaaaaaaaaaaiii